Prijavite se na vis4vag.com za sve registrovane korisnike HEX-V2® ili HEX-NET® interfejsa BESPLATNO!

Da li imate HEX-V2 ili HEX-NET Ross-Tech interfejs za VCDS? Napravite svoj 1-godišnji nalog za VIS online. Besplatno je!!!

Popunite Vaše ime, e-mail adresu koju ste koristi pri registraciji Vašeg HEX uređaja kod RossTech i serijski broj Vašeg HEX-V2 ili HEX-NET interfejsa. Taj serijski broj pronaći ćete na ekranu [About] VCDS-a.